Reiseplanlegger

x gps_fixed
x gps_fixed
event available

Ruteopplysningen 177

phone_iphone
Ring 177
mail
Send oss e-post
forum
Spør oss direkte (chat)
«Snelandia mobilett» og «Snelandia reise» for iOS/Android

Aktuelt

Endringer på rute 132 Hammerfest–Forsøl Ruteendringer i påske Snelandia justerer takstregulativet Egen påskerute Alta–Kautokeino Rueendring på 063 fra Lakselv

Trafikkmeldinger

RUTE 560 AKKARFJORD - KJERRINGHOLMEN - FARTØYBYTTE MS Melkøy vil trafikkere strekningen Akkarfjord - Kjerringholmen i dag torsdag fra ca. kl. 16.30, redusert bilkapasitet.
TRAFIKKMELDING 27.04.17 Rute 560 mellom Strømsnes -Kjerringholmen melder at ruten blir innstilt ut dagen pga tekniske problemer. Vi beklager.
TRAFIKKMELDING: Rute 560 Akkarfjord-Kjerringholmen innstiller alle avganger inntil videre grunnet teknisk feil. Vi beklager ulempe dette måtte medføre
INFORMASJON: Fra og med 04.05.2017 endres rutetiden på rute 132 avgang 15:30. Den endres med 10 minutter og vil fra og med da gå 15:20 slik at det er bedre tid mot korrespondansen med ferge rute 560. Reiseplanlegger og pdf på nett er oppdatert.
TRAFIKKMELDING 24.07.2017: Rute 330 VargsundXpressen vil inntil videre gå fra flytebryggen ved AKS, kai 7.
TRAFIKKMELDING: 23.04.17 Boreal melder om kansellering i bussrute 130 Bybuss Hammerfest. Alle avganger fom. kl 18:10 fra Hammerfest bussteminal er kansellert søndag
TRAFIKKMELDING: 24.04.17 Boreal melder om kansellering i bussrute 132 Bybuss Hammerfest. Avgang fra Hammerfest bussterminal kl 21:30 er kansellert pga mannskapsmangel
TRAFIKKMELDING: 24.04.17 Boreal melder om kansellering i bussrute 130 Bybuss Hammerfest. Avgang fra Hammerfest bussterminal kl 19:10 og 20:10 er kansellert pga mannskapsmangel
INFORMASJON RUTE 330 VARGSUNDXPRESSEN Rute 330 Vargsundxpressen vil fra 1. April gå fra kai 2 i Hammerfest. 02.04.17